Het verhaal achter Codemissie

“Leren programmeren is leren logisch na te denken''

Bas Hummel, eigenaar Codemissie

Over mij

Mijn naam is Bas Hummel en ik ben nu tien jaar groepsleerkracht in het basisonderwijs. Ik heb altijd veel mogelijkheden gezien voor ICT in het onderwijs. Mediawijsheid heeft altijd mijn speciale interesse gehad. Voor de onderwijsstichting openbaar onderwijs Groningen (o2g2) heb ik in een team een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld. Deze leerlijn bestaat uit de volgende vier deelgebieden: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Toen ik bezig was met de leerlijn computational thinking kwam ik terecht bij de educatieve robot mBot. Ik heb er één aangeschaft en zag meteen de enorme mogelijkheden voor het onderwijs. Ik geloof heel erg in programmeeronderwijs. Niet zozeer om leerlingen op te leiden tot programmeurs, maar om te leren logisch en creatief na te denken en problemen op te lossen.

De kracht van Codemissie

Omdat de leerlingen een robot moeten programmeren worden de opdrachten meteen in de praktijk gebracht en kunnen er veel meer vaardigheden worden aangeleerd. De leerlingen moeten bijvoorbeeld ook technische problemen oplossen. Aangezien er weinig (Nederlands) lesmateriaal beschikbaar is voor educatieve robots heb ik besloten zelf een lesmethode te ontwikkelen. Wat ik erg belangrijk vind is dat de methode vrijwel zonder hulp van de leerkracht gevolgd kan worden. Veel leerkrachten hebben geen kennis van programmeren en dat is heel begrijpelijk. Scholen hebben de vrijheid hoe vaak ze de lessen willen inplannen. Dit is afhankelijk van hoeveel missies er worden gespeeld. De methode is vakoverstijgend en ontdekkend leren wordt aangemoedigd. Alleen op deze manier kan er talentontwikkeling plaatsvinden.